Moduł MUTYZM SELEKTYWNY (mgr Alicja Pilch) – część 3

Moduł MUTYZM SELEKTYWNY – część 3: Terapia mutyzmu selektywnego – ujęcie behawioralno-poznawcze.

21 sierpnia 2017, godz. 20:00 – 22:00.

Uczestnik biorący udział w tym webinarium (3/3) pozna:

  • Zasady interwencji terapeutycznej.
  • Zasady organizowania miejsca terapii w przedszkolu/szkole.
  • Plan oddziaływania terapeutycznego wg zasad paradygmatu behawioralno-poznawczego – desensytyzacji (inaczej „sliding in”, inaczej systematycznego odwrażliwiania lub inaczej systematycznej akceptacji mówienia – nazw jest wiele, technika behawioralna JEDNA!), modelowania, wzmacniania pozytywnego oraz treningu umiejętności społecznych jako poznawczego aspektu terapii mutyzmu selektywnego.
  • Zasady generalizacji na inne osoby, miejsca i sytuacje.

Koszt webinarium cząstkowego – 59 zł, za cały moduł, czyli 3 części plus bezpłatny egzamin – 150 zł.
Zgłoszenia pod adresem: webinar@LanguagesAndEmotions.eu

Wpłata na konto bankowe Uniwersytetu Śląskiego, numer konta wysyłamy po zgłoszeniu mailowym.
Pozwala nam to czuwać nad liczbą przyjętych uczestników, gdyż ilość miejsc jest ograniczona
– decyduje kolejność zgłoszeń.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.