Moduł MUTYZM SELEKTYWNY (mgr Alicja Pilch) – część 1

Moduł MUTYZM SELEKTYWNY – część 1: Spektrum autyzmu versus mutyzm selektywny.

7 sierpnia 2017, godz. 20:00 – 22:00.

Uczestnik biorący udział w tym webinarium (1/3):

  • Dowie się czym charakteryzuje się zachowanie lękowe występujące pod postacią mutyzmu selektywnego.
  • Pozna cechy charakterystyczne całościowych zaburzeń rozwojowych – ASD.
  • Pozna trudności diagnostyczne ASD i mutyzmu selektywnego.
  • Pozna wczesne objawy ASD oraz objawy mutyzmu selektywnego, a w tym wyniki badań przeprowadzonych w ramach działań zespołu naukowego NNBproject.eu (manifestacja zachowań prywatnych osób z mutyzmem selektywnym), które zaprezentowano podczas konferencji na szwajcarskim uniwersytecie w Neuchâtel w lutym 2017.

Temat istotny z diagnostycznego oraz terapeutycznego punktu widzenia.

Koszt webinarium cząstkowego – 59 zł, za cały moduł, czyli 3 części plus bezpłatny egzamin – 150 zł.
Zgłoszenia pod adresem: webinar@LanguagesAndEmotions.eu

Wpłata na konto bankowe Uniwersytetu Śląskiego, numer konta wysyłamy po zgłoszeniu mailowym.
Pozwala nam to czuwać nad liczbą przyjętych uczestników, gdyż ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Kolejne terminy poszczególnych części modułu to:

  • 14 sierpnia: Charakterystyka zaburzenia, czynniki i mechanizm powstawania.
  • 21 sierpnia: Terapia mutyzmu selektywnego – ujęcie behawioralno-poznawcze.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.