MUTYZM SELEKTYWNY – szkolenie ONLINE

MUTYZM SELEKTYWNY – Szkolenie przez Internet. Dla specjalistów, nauczycieli, terapeutów oraz wszystkich zainteresowanych prawidłowym rozpoznaniem i terapią – certyfikowany webinar (Projekt Languages & Emotions: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet SWPS, Miasto Katowice).

Szczegóły poniżej oraz w wydarzeniach na FB Languages & Emotions: https://web.facebook.com/jezykiiemocje/

Cały moduł: MUTYZM SELEKTYWNY to trzy kolejne poniedziałki w godz. 20:00 – 22:00:

  • 7 sierpnia : Spektrum autyzmu versus mutyzm selektywny.
  • 14 sierpnia: Charakterystyka zaburzenia, czynniki i mechanizm powstawania.
  • 21 sierpnia: Terapia mutyzmu selektywnego – ujęcie behawioralno-poznawcze.

Dwie opcje do wyboru:

  1. uczestnictwo w webinariach jako słuchacz, kończące się zaświadczeniem potwierdzającym wzięcie w nich udziału (jednym, dwóch, lub trzech, do wyboru).
  2. udział w całym module (trzy webinaria) plus (dla chętnych) podejście do egzaminu ONLINE potwierdzonego osobnym certyfikatem.

Tak, nowość, cały moduł, jeżeli ktoś reflektuje, można dodatkowo zakończyć egzaminem (dodatkowe bezpłatne 30-minutowe spotkanie online 28 sierpnia w godz. 20:00 – 20:30, test 20 pytań, potwierdzający zdobycie niezbędnej wiedzy na temat Mutyzmu Selektywnego i strategii oddziaływania terapeutycznego w ujęciu behawioralno-poznawczym).

Koszt webinarium cząstkowego – 59 zł, za cały moduł, czyli 3 części plus bezpłatny egzamin – 150 zł.
Zgłoszenia pod adresem: webinar@LanguagesAndEmotions.eu

Wpłata na konto bankowe Uniwersytetu Śląskiego, numer konta wysyłamy po zgłoszeniu mailowym. Pozwala nam to czuwać nad liczbą przyjętych uczestników, gdyż ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.