Moduł MUTYZM SELEKTYWNY (mgr Alicja Pilch) – szkolenia online

Moduł „Mutyzm selektywny”  – cykl szkoleń online prowadzonych przez mgr Alicję Pilch.

16, 23, 30 listopada 2017 (czwartki), godz. 19.00-21.00.

Dla specjalistów, nauczycieli, terapeutów oraz wszystkich zainteresowanych – certyfikowane webinaria
(projekt Languages & Emotions: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet SWPS, Miasto Katowice).

Cały moduł: „Mutyzm selektywny” to trzy kolejne czwartki w godz. 19.00 – 21:00:

16 listopada: Zaburzenia ze spektrum autyzmu vs mutyzm selektywny;

23 listopada: Mutyzm selektywny – charakterystyka zaburzenia, czynniki i mechanizm powstawania;

30 listopada: Terapia mutyzmu selektywnego w ujęciu behawioralno-poznawczym.

Odbiorcy:  logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, rodzice dzieci z MW oraz inne osoby zainteresowane tym tematem.

Szkolenia prowadzi mgr Alicja Pilch, dyplomowany terapeuta behawioralny o uprawnieniach do terapii i edukacji dzieci i młodzieży z całościowymi i parcjalnymi zaburzeniami rozwoju, pedagog, oligofrenopedagog, członek SMIRA Professionals, ACBS Polska i ACBS Europe. Staż zawodowy odbywała w MSCD Dublin, Irlandia, staż terapeutyczny w CDIT Sopot. Od 2015 roku współpracuje z zespołem naukowym NNBproject.eu przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Można wziąć udział w jednym, dwóch, trzech webinariach – do wyboru.

Udział w całym module (trzy webinaria) pozwala na podejście do bezpłatnego egzaminu online potwierdzonego osobnym certyfikatem.

Egzamin to dodatkowe, 30-minutowe spotkanie online 7 grudnia w godz. 19:00 – 19:30.

Koszt webinarium cząstkowego – 59 zł, całego modułu (3 części + bezpłatny egzamin) – 150 zł (zamiast 177 zł).

Zgłoszenia odbywają się przez formularz zgłoszeniowy

W przypadku problemów z formularzem prosimy o wysłanie maila na adres: webinar@languagesandemotions.eu

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.