Moduł MUTYZM SELEKTYWNY (mgr Alicja Pilch) – część 3

Tytuł webinarium: Terapia mutyzmu selektywnego w ujęciu behawioralno-poznawczym.

30 listopada, godz. 19.00-21.00.

Część 3 modułu szkoleniowego online „Mutyzm selektywny” prowadzonego przez mgr Alicję Pilch.

Uczestnik webinarium pozna:
  • zasady interwencji terapeutycznej,
  • zasady organizowania miejsca terapii w przedszkolu/szkole,
  • plan oddziaływania terapeutycznego wg zasad paradygmatu behawioralno-poznawczego – desensytyzacji (inaczej sliding in lub systematyczne odwrażliwianie, lub inaczej systematyczna akceptacja mówienia – nazw jest wiele, technika behawioralna JEDNA!), modelowania, wzmacniania pozytywnego oraz treningu umiejętności społecznych jako poznawczego aspektu  terapii mutyzmu selektywnego.

Szkolenie prowadzi mgr Alicja Pilch, dyplomowany terapeuta behawioralny o uprawnieniach do terapii i edukacji dzieci i młodzieży z całościowymi i parcjalnymi zaburzeniami rozwoju, pedagog, oligofrenopedagog, członek SMIRA Professionals, ACBS Polska i ACBS Europe. Staż zawodowy odbywała w MSCD Dublin, Irlandia, staż terapeutyczny w CDIT Sopot. Od 2015 roku współpracuje z zespołem naukowym NNBproject.eu przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zgłoszenia odbywają się przez formularz zgłoszeniowy

W przypadku problemów z formularzem prosimy o wysłanie maila na adres: webinar@languagesandemotions.eu

Cały moduł: „Mutyzm selektywny” to trzy kolejne czwartki w godz. 19.00-21.00:

16 listopada: Zaburzenia ze spektrum autyzmu vs mutyzm selektywny;

23 listopada: Mutyzm selektywny – charakterystyka zaburzenia, czynniki i mechanizm powstawania;

30 listopada: Terapia mutyzmu selektywnego w ujęciu behawioralno-poznawczym.

Odbiorcy:  logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, rodzice dzieci z MW oraz inne osoby zainteresowane tym tematem.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.