Moduł MUTYZM SELEKTYWNY (mgr Alicja Pilch) – część 2

Tytuł webinarium: Mutyzm selektywny – charakterystyka zaburzenia, czynniki i mechanizm powstawania.

23 listopada, godz. 19.00-21.00.

Część 2 modułu szkoleniowego online „Mutyzm selektywny” prowadzonego przez mgr Alicję Pilch.

Uczestnik webinarium dowie się:

  • czym jest mutyzm selektywny,
  • pozna mechanizm powstawania mutyzmu selektywnego,
  • pozna fenotyp mutyzmu selektywnego, a także czynniki wyzwalające i podtrzymujące jego występowanie.

Szkolenie prowadzi mgr Alicja Pilch, dyplomowany terapeuta behawioralny o uprawnieniach do terapii i edukacji dzieci i młodzieży z całościowymi i parcjalnymi zaburzeniami rozwoju, pedagog, oligofrenopedagog, członek SMIRA Professionals, ACBS Polska i ACBS Europe. Staż zawodowy odbywała w MSCD Dublin, Irlandia, staż terapeutyczny w CDIT Sopot. Od 2015 roku współpracuje z zespołem naukowym NNBproject.eu przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zgłoszenia odbywają się przez formularz zgłoszeniowy

W przypadku problemów z formularzem prosimy o wysłanie maila na adres: webinar@languagesandemotions.eu

Cały moduł: „Mutyzm selektywny” to trzy kolejne czwartki w godz. 19.00-21.00:

16 listopada: Zaburzenia ze spektrum autyzmu vs mutyzm selektywny;

23 listopada: Mutyzm selektywny – charakterystyka zaburzenia, czynniki i mechanizm powstawania;

30 listopada: Terapia mutyzmu selektywnego w ujęciu behawioralno-poznawczym.

Odbiorcy:  logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, rodzice dzieci z MW oraz inne osoby zainteresowane tym tematem.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.