Moduł AUTYZM i ZESPÓŁ ASPERGERA – szkolenia online prowadzone przez mgr Alicję Pilch

Moduł AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA – cykl szkoleń online prowadzonych przez mgr Alicję Pilch. 11, 18, 25 września 2017 (poniedziałki), godz. 20.00-22.00.

Dla specjalistów, nauczycieli, terapeutów oraz wszystkich zainteresowanych – certyfikowane webinaria (projekt Languages & Emotions: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet SWPS, Miasto Katowice).

Szczegóły poniżej oraz w wydarzeniach na FB Languages & Emotions:
https://web.facebook.com/jezykiiemocje/

Cały moduł: AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA to trzy kolejne poniedziałki w godz. 20:00 – 22:00:

  • 11 września: Wczesne symptomy występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Całościowe zaburzenia rozwoju a „pseudoautyzm”;
  • 18 września: Charakterystyka zaburzeń mowy i komunikacji u osób ze spektrum autyzmu;
  • 25 września: Charakterystyka i funkcjonowanie osób z Zespołem Aspergera (od diagnozy do dorosłości).

Szkolenia prowadzi mgr Alicja Pilch, dyplomowany terapeuta behawioralny o uprawnieniach do terapii i edukacji dzieci i młodzieży z całościowymi i parcjalnymi zaburzeniami rozwoju, pedagog, oligofrenopedagog, członek SMIRA Professionals, ACBS Polska i ACBS Europe. Staż zawodowy odbywała w MSCD Dublin, Irlandia, staż terapeutyczny w CDIT Sopot. Od 2015 roku współpracuje z zespołem naukowym NNBproject.eu przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Dwie opcje do wyboru:

  1. uczestnictwo w webinariach jako słuchacz, kończące się zaświadczeniem udziału (można wziąć udział w jednym, dwóch, trzech webinariach – do wyboru);
  2. udział w całym module (trzy webinaria) plus (dla chętnych) podejście do egzaminu online potwierdzonego osobnym certyfikatem.

Egzamin to dodatkowe, bezpłatne 30-minutowe spotkanie online 2 października w godz. 20:00 – 20:30, test potwierdzający zdobycie niezbędnej wiedzy na temat autyzmu i Zespołu Aspergera.

Koszt webinarium cząstkowego – 59 zł, całego modułu (3 części plus bezpłatny egzamin) – 150 zł.

Zgłoszenia pod adresem: webinar@LanguagesAndEmotions.eu

Wpłata na konto bankowe Uniwersytetu Śląskiego, numer konta wysyłamy po zgłoszeniu mailowym. Pozwala nam to czuwać nad liczbą przyjętych uczestników, gdyż liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.