Moduł AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA (mgr Alicja Pilch) – szkolenia online

Moduł „Autyzm i zespół Aspergera”  – cykl szkoleń online prowadzonych przez mgr Alicję Pilch.

6, 13, 27 listopada 2017 (poniedziałki), godz. 19.00-21.00.

Dla specjalistów, nauczycieli, terapeutów oraz wszystkich zainteresowanych – certyfikowane webinaria
(projekt Languages & Emotions: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet SWPS, Miasto Katowice).

Cały moduł: „Autyzm i zespół Aspergera” to trzy poniedziałki w godz. 19.00 – 21:00:

6 listopada: Wczesne symptomy występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Całościowe zaburzenia rozwoju a „pseudoautyzm”;

13 listopada: Charakterystyka zaburzeń mowy i komunikacji u osób ze spektrum autyzmu;

27 listopada: Charakterystyka i funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera (od diagnozy do dorosłości).

Szkolenia prowadzi mgr Alicja Pilch, dyplomowany terapeuta behawioralny o uprawnieniach do terapii i edukacji dzieci i młodzieży z całościowymi i parcjalnymi zaburzeniami rozwoju, pedagog, oligofrenopedagog, członek SMIRA Professionals, ACBS Polska i ACBS Europe. Staż zawodowy odbywała w MSCD Dublin, Irlandia, staż terapeutyczny w CDIT Sopot. Od 2015 roku współpracuje z zespołem naukowym NNBproject.eu przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Można wziąć udział w jednym, dwóch, trzech webinariach – do wyboru.

Udział w całym module (trzy webinaria) pozwala na podejście do bezpłatnego egzaminu online potwierdzonego osobnym certyfikatem.

Egzamin to dodatkowe, 30-minutowe spotkanie online 4 grudnia w godz. 19:00 – 19:30.

Koszt webinarium cząstkowego – 59 zł, całego modułu (3 części + bezpłatny egzamin) – 150 zł (zamiast 177 zł).

Zgłoszenia odbywają się przez formularz zgłoszeniowy

W przypadku problemów z formularzem prosimy o wysłanie maila na adres: webinar@languagesandemotions.eu

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.