Moduł AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA (mgr Alicja Pilch) – część 2

Tytuł webinarium: Charakterystyka zaburzeń mowy i komunikacji u osób ze spektrum autyzmu.

13 listopada, godz. 19.00-21.00.

Część 2 modułu szkoleniowego online „Autyzm i zespół Aspergera” prowadzonego przez mgr Alicję Pilch.

Udział w webinarium pozwoli uczestnikowi na:

  • rozpoznawanie wczesnych symptomów zaburzeń komunikacyjnych i językowych u osób ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu;
  • poznanie podziału deficytów ilościowych, jakościowych i pragmatycznych zaburzeń komunikacyjnych i językowych u osób z ASD;
  • zapoznanie się z zasadami nauki zachowań werbalnych (krok po kroku) w oparciu o techniki Stosowanej Analizy Zachowań.

Szkolenie prowadzi mgr Alicja Pilch, dyplomowany terapeuta behawioralny o uprawnieniach do terapii i edukacji dzieci i młodzieży z całościowymi i parcjalnymi zaburzeniami rozwoju, pedagog, oligofrenopedagog, członek SMIRA Professionals, ACBS Polska i ACBS Europe. Staż zawodowy odbywała w MSCD Dublin, Irlandia, staż terapeutyczny w CDIT Sopot. Od 2015 roku współpracuje z zespołem naukowym NNBproject.eu przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zgłoszenia odbywają się przez formularz zgłoszeniowy

W przypadku problemów z formularzem prosimy o wysłanie maila na adres: webinar@languagesandemotions.eu

Cały moduł: „Autyzm i zespół Aspergera” to trzy poniedziałki w godz. 19.00 – 21:00:

6 listopada: Wczesne symptomy występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Całościowe zaburzenia rozwoju a „pseudoautyzm”;

13 listopada: Charakterystyka zaburzeń mowy i komunikacji u osób ze spektrum autyzmu;

27 listopada: Charakterystyka i funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera (od diagnozy do dorosłości).

Odbiorcy:  logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, rodzice oraz inne osoby zainteresowane tym tematem.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.