Moduł AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA – część 3

Moduł AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA – część 3: Charakterystyka i funkcjonowanie osób z Zespołem Aspergera (od diagnozy do dorosłości).

25 września 2017, godz. 20:00 – 22:00.
Webinarium prowadzi mgr Alicja Pilch.

Udział w webinarium pozwoli uczestnikowi na:

  • poznanie kryteriów diagnostycznych Zespołu Aspergera jako całościowego zaburzenia rozwoju;
  • poznanie charakterystycznych zaburzeń komunikacyjnych, językowych, społecznych oraz zachowania osób ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera;
  • zapoznanie się z wynikami najnowszych badań naukowych określających problemy
    w funkcjonowaniu społecznym osób ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera – ich obaw, potrzeb i najistotniejszych kwestii związanych z tą sferą życia.

Koszt webinarium cząstkowego – 59 zł, za cały moduł, czyli 3 części plus bezpłatny egzamin – 150 zł.

Zgłoszenia pod adresem: webinar@LanguagesAndEmotions.eu

Wpłata na konto bankowe Uniwersytetu Śląskiego, numer konta wysyłamy po zgłoszeniu mailowym.
Pozwala nam to czuwać nad liczbą przyjętych uczestników, gdyż liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.