Moduł AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA – część 1

Moduł AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA – część 1: Wczesne symptomy występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Całościowe zaburzenia rozwoju a „pseudoautyzm”.

11 września 2017, godz. 20:00 – 22:00.
Webinarium prowadzi mgr Alicja Pilch.

Udział w webinarium pozwoli uczestnikowi na:

  • wczesne rozpoznawanie symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu;
  • zapoznanie się z narzędziem pre-diagnostycznym stosowanym we wczesnej diagnozie zaburzeń spektrum autyzmu, jakim jest M-CHAT;
  • zdobycie niezbędnej wiedzy na temat różnic diagnostycznych, jakie występują w poszczególnych rodzajach Całościowych Zaburzeń Rozwojowych;
  • zaznajomienie się ze zjawiskiem „pseudoautyzmu” jako wyznacznikiem zbyt dużej stymulacji bodźców w życiu dziecka wpływającym na jego rozwój.

Koszt webinarium cząstkowego – 59 zł, za cały moduł, czyli 3 części plus bezpłatny egzamin – 150 zł.

Zgłoszenia pod adresem: webinar@LanguagesAndEmotions.eu

Wpłata na konto bankowe Uniwersytetu Śląskiego, numer konta wysyłamy po zgłoszeniu mailowym.
Pozwala nam to czuwać nad liczbą przyjętych uczestników, gdyż liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Kolejne terminy poszczególnych części modułu to:

  • 18 września: Charakterystyka zaburzeń mowy i komunikacji u osób ze spektrum autyzmu.
  • 25 września: Charakterystyka i funkcjonowanie osób z Zespołem Aspergera (od diagnozy do dorosłości).
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.